24 Temmuz 2016 Pazar

FETÖ, NUR CEMAATİ ve FURKAN

Yüce Rabbimiz Kuran’ında şöyle buyurmuştur:

Furkan Suresi 1 Şanı yücedir o kudretin ki, hakla bâtılı ayıran o Furkan'ı, bütün âlemler için bir uyarıcı olsun diye kuluna indirdi.

Furkan, Kuran’ın bir adı olup, hak ve batıl olanı birbirinden ayıran demektir. Yani Allah katında şu an geçerli tek din olan İslam’ın tek bir kriteri vardır, o da Furkan’dır, Kuran’dır. Bu şu demektir: Bir sözün, bir şahsa ait iddianın-eylemin doğruluğunu, hakikat çerçevesinde ifade ettiği değeri Kuran belirler. Kriterini Furkan edinenler kolayca “kandırılmazlar”, belki nefslerine uyar ve günah işlerler ama bunu da derhal fark edeceklerinden pişman olup, günahtan hemen dönmek üzere bir yol ararlar.

Peygamberimiz de hayattayken kendisine tek kriter edinmiştir. O da Kuran’dır. Ahirette gerçekleşecek olan tablo da şudur:

Furkan Suresi 25-30 Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir. O gün gerçek mülk ve yönetim Rahman'ındır. Ve o, kâfirler için çok zorlu bir gündür. O gün zalim, ellerini ısırarak diyecek ki: "Ne olurdu, resulle birlikte bir yol tutsaydım. Ah, ne olurdu, falancayı dost edinmeseydim. Zikir/Kur'an bana geldikten sonra, o saptırdı beni ondan. Şeytan, insan için bir rezil edicidir". Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur'an'ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular".

İş bitirilip büyük mahkeme kurulduğunda, “Resulle birlikte yol tutmadığına” pişman olan zalimlere peygamberimizin vereceği cevap ve Allah’a sunacağı savunma, toplumunun Kur’an’ı terk edilmiş/ dışlanmış tutmuş olduğu olacaktır. Bu da demektir ki, resulle beraber yol tutmanın anlamı Kuran’a uymaktır.

Ülkemizde geçen hafta yaşanan talihsiz olayların altında yatan en temel sebep, haktan sapış ve hakikatten sapanların peşine takılan kitlelerdir. Bu hakikat tam olarak idrak edilmediği sürece bugün FETÖ yarın METÖ vs. adı altında şeytani oluşumların uşağı ya da hedefi olmaya mahkumuzdur. Bu sebeple, bu yazıda daha evvel Kuran ayetleri ışığında defalarca dile getirdiğim argümanları son yaşadığımız talihsiz olaylar ekseninde yeniden ele almak niyetindeyim. Zira, hakikate dair bütüncül tablo tam olarak sindirilmediği sürece, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de kaybetmeye, kandırılmaya, sürekli musibetlerle sınanmaya mahkum olacağız.

Hicr Suresi 39-40 (İblis) Dedi: "Rabbim! Beni azdırmana yemin ederim ki, yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım. İçlerinden riyaya sapmamış, samimi kulların müstesna."

Hicr Suresi'nden görüldüğü üzere İblis riyaya sapmamış, samimi-ihlaslı kulları yoldan çıkarma yetkisine sahip değil. Bu durumda biz de şeytanlar tarafından saptırılanlardan olmamak için bugüne dek hata da yapmış olsak, hatamızı fark edip-düzelterek yolumuza devam etmek durumundayız. Sınav devam ediyor, zira. O sebeple bu yazı nefes almaya devam eden, imtihanı Allah tarafından sürdürülen, hata yapmış olsa da onunla yüzleşmeye ve temiz sayfa açmaya cesareti olan, yani korkusu hata yapmış olmaktan değil (ki bu kibirdir), korkusu Allah’tan olan herkes içindir.

Din, “tutulan yol” demektir ve sapıklığın, zalimliğin, rezilliğin, erdemsizliğin sebebi de yine hakiki dine karşı ihanet içinde düşünmek, ihanet içinde davranmak ve bunu yapanların peşine takılmaktır. Elbette benimsenmiş her sapkın düşünce, her sapkın inanç yeterince olgunlaştığında sapkın bir eyleme dönüşecek ve böylelikle Allah kalplerdeki hastalıkları, sapkınlıkları bir bir gün yüzüne çıkartacaktır. Yaşanan son darbe girişimi eyleminin altında yatan gerçek sebebin sapık bir din anlayışı olduğunu kavramaz ve tavrımızı buna göre almaz, gelecek nesilleri bu tehlike ile ilgili uyarmazsak aynı musibetin farklı maskeler takmış hallerinden kurtuluşumuz olmayacaktır. Bir gün Fetö ile, başka bir gün Işid ile, başka bir gün adı İslami olan ama muhteviyatı KURAN'A göre şeytan olan öğretilerin GÖNÜLLÜ kurbanları olacağızdır.

Şimdi bu İslam maskesi takmış Fetullah Gülen denen cemaatin Kur’an’a aykırı olan inançlarına biraz bakalım. Bu cemaatin ve tasavvufi diğer oluşumların Allah’ın kitabına muhalif olduğu noktalar o kadar çoktur ki (bu noktalar “Oruçken diş fırçalamak acaba orucu bozar mı acaba?” gibi ufak tefek insani çıkarım farklarına has muhalefetler olmayıp, tevhid-şirk konusunda temel muhalefetlerdir) günlerce, sayfalarca üzerinde yazılsa yine bitmez. O sebeple benim bu yazıda yapabileceğim, bu muhalifliğe, Allah’a kafa tutuşa, iftira atışa dair birkaç örnek sunmak olacaktır:

*Gülen’in İslam dininin kaynağı “yalnız Kuran olamaz” iddiası:

Fethullah Gülen: “...Kuran müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Usülü din uleması hadisin Kuran’a ihtiyacından daha fazla, Kuran’ın hadise ihtiyacı vardır diyorlar”

Gülen’in bu sözlerine ulaşabileceğiniz video linki:

https://www.youtube.com/watch?v=2OV1PhNVYzg

Bu sapkın iddiaya cevabımız:

Ayetlerin Kuran dışında bir kaynağın Allah kelamına ortak koşulması konusundaki tavrı nettir. Buna kattiyen geçit vermez. Din tacirlerinin kendi (İslam dışı) sapkın dinlerini (düşünce ve eylemlerini), yalnız Kuran’ı kaynak kabul ederek ayakta tutabilmelerinin mümkünatı yoktur. Bizlere düşen de bu oyunun parçası olmamaktır artık.

“Hadisler niçin İslam’ın kaynağı olamaz” konulu video’dan niçin Kuran’dan başka bir kitabın-sözün İslam’ın kaynağı olmadığını, bugüne dek ortaya atılan mezhep iddialarının yanlışlığını ayetlerle öğrenebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=GTBNUXNQhsA

*Cemaatte okutulan Risale-i Nur sapkınlığı:

Risale-i Nur’dan Allah kelamına muhalefet eden bölümlere örnekler:

1. “Risale-i Nurlar, ne Doğu’nun kültüründen ve ilimlerinden, ne de Batı’nın felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O, gökten inmiş Kur’an’ın, Doğunun da Batı’nın da üstünde olan Arş’taki yerinden iktibas edilmiştir.” (Şualar, I. Şua, Cilt 1)

“Risale-i Nur denilen otuzüç aded Söz, otuzüç aded Mektub, otuzbir aded Lem'alar, bu zamanda, Kur’an’daki âyetlerin âyetleridir. Yani onun gerçeklerinin göstergeleridir. Onun hak ve hakikat olduğunun kesin delilleridir. Kur’an âyetlerinde yer alan inançla ilgili gerçeklerin gayet kuvvetli belgeleridir.”

2. “Risale-i Nur bu asırda, bu tarihte bir "urvet-ül vüska"dır. Yani çok sağlam, kopmaz bir zincir ve bir "hablullah" yani Allah’ın ipidir. Ona elini atan, yapışan kurtulur."

3. Said Nursi'nin Kuran'a muhalif onlarca-yüzlerce argümanı var tabi ki de ben bir tanesini örnek teşkil etmesi açısından seçip, sunuyorum sizlere:

“Bir zaman, küçüklüğümde, hayalimden sordum: ‘Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa, bâki fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?’ dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden ‘Ah!..’ çekti. ‘Cehennem de olsa bekà isterim.’ dedi.” (Onuncu Söz)


Kuran’dan ayetlerle Risale-i Nur sapıklığından örneklere cevap:

1. Ahzab Suresi 40 Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi gereğince biliyor.

Muhammed peygamber nebilerin yani kendisine kitap verilen elçilerin sonuncusudur. Nübüvvet yani kitap devri Kuran’la kıyamete dek kapanmıştır. Elbette bir insan buna inanmak zorunda değildir. Özgür iradesiyle gidip Scientology tarikatına da katılabilir, Bahai de olabilir. Ama müslümanım diyen, bunu seçen herkes bu ayeti kabul etmek zorundadır. Bu durumda hem Kuran’a, hem de arştan indiğini iddia eden, ilham vs. yoluyla yazıldığı iddia edilen başka bir kitaba aynı anda inanılamaz.

Enam Suresi 93 Allah adına yalan uyduran ve kendine bir şey vahyedilmediği halde "Bana vahyedildi" diyen kişi ile, "Allah'ın ayet indirdiği gibi ben de indireceğim" diyen kimseden daha zalim kim vardır! Bir görsen o zalimleri ölüm dalgaları içindeyken. Melekler ellerini uzatmış, "Çıkarın canlarınızı!" diye! Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız; çünkü Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylüyorsunuz ve çünkü O'nun ayetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz.

Enam Suresi 121 ... Şeytanlar kendi evliyasına/dost ve destekçilerine sizinle mücadele etmeleri için elbetteki vahiy gönderirler. O şeytan evliyasına boyun eğerseniz kesinlikle müşrikler oldunuz demektir.

Yani açıkça görüyoruz ki kendisine “Allah tarafından” birşey vahyedilmediği halde (Muhammed’in nebilerin sonuncusu olması ilkesi), “vahyedildi” diyen kişi aslında şeytan tarafından vahiy almış bir şeytan evliyasıdır.

2. “urvet-ül vüska” ve “hablullah” kelimeleri Risalelere değil, Kuran’a ait özelliklerdir:

Bakara Suresi 256 Dinde baskı-zorlama-tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tâğuta sırt dönüp Allah'a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa (urvet-ül vüska) yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulpun. Allah, hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir.

Ali İmran Suresi 103 Hep birlikte Allah'ın ipine (hablullah) yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

3. Kendisine Allah tarafından kitap yazdırılacak kadar (!) önemli özelliklere, yani peygamber mertebesine sahip olduğunu ima eden Said Nursi, cehennemde bile olsa ölümsüz olmanın, ölümlü olmaktan daha iyi olduğunu iddia etmekte. Ayetlerden bu kadar bihaber olduğu aşikar birisinin, onlarca yıldır din alanında alim sayılıp-yüceltilmesi, binlerce takipçi-mürid edinebilmesi, İslam adına onlarca saçmasapan kaynağı benimseyip, Allah’ın gerçek mesajından yüz çevirme hainliğini yapmış olmanın karşılığı olsa gerek:

Furkan Suresi 13-14 Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıklarında, orada haykırırlar: "Nerdesin ey ölüm!" Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölümü davet edin.

Nebe Suresi 40 Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım!"


“Tasavvuf ve Kuran” konulu videodan sadece Risale-i Nur’un değil, diğer pek çok tasavvufi cemaatin takipçilerinin de nasıl bir yanılgıda olduğunu izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=CgaphLgwtMo


*Gülen-mistisizm ilişkisi:

Melih Gökçek:

"Fethullah Gülen insanları üç harfliler ile etki altına alıyor. Bana da (cinli) metalden ve cevşenden hediye etmişti".

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/melih-gokcek-15-temmuz-gecesinde-yasadiklarini-anlatti-1328004/?utm_source=sm_fb&utm_medium=free&utm_campaign=gundem

https://www.youtube.com/watch?v=_yvNppREAf4

Soner Yalçın:

– Gülen, rüyaların gaipten haber verdiğine inanıyor ve bu konuda sürekli kendi deneyimlerinden söz ediyor; “seçilmiş kişi”/mehdi olduğunu ima ediyor.
– Gülen, cinlerin birçok iş'te istihdam edilebileceğini belirtiyor. Örneğin, istihbaratta cinler kullanılabilirdi. Cinleri etkin kullanmanın yolunu bulan devlet, geleceğin süper devleti olurdu!
– Gülen, muskaların iyileştirici gücüne inanıyor ve psikolojik bir sorunu olan teyzesini bu yolla iyileştirdiğini anlatıyor!
– Gülen, kişinin fotoğrafına bakarak her türlü hastalığının iyileştirileceğine inanıyor.
– Gülen, “ermiş” kişilerin burunları ile duyabildiklerini; topukları ile koklayabildiklerini; parmakları ile görebildiklerini söylüyor.
– Gülen, bir kişi aynı anda yirmi ayrı yerde gözüktüğünü söylüyor. Said-i Nursi cezaevinde yatarken aynı anda camide namaz kılarmış.
http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/soner-yalcin/gercek-kazandi-1320957/


Gökçek ve Soner Yalçın’ın iddialarını önemli buluyor olmamın sebebi, yıllar evvel cemaatin Pensilvanya’da Perşembe akşamları celseler düzenlediğini ve hatta Hz. Muhammed’in ruhuyla iletişime geçtiklerini iddia ettiklerini duymuş olmamdır. Garip ve üzücü olan, müritlerin ortalıkta dolaşan bu iddiaları bilmelerine rağmen olanları İslam dini sınırları içerisinde görerek cemaatlerine olan bağlılıklarını sürdürebilmeleridir.

Öncelikle, bir kişinin sıradışı olaylar, mucizeler sunması illa onun doğru yolda birisi olduğu anlamına gelmez. Bu konuda daha kapsamlı bilgi edinmek için, “Şeyh uçmaz mürit uçurur... Peki ya gerçekten uçuyorsa, bu onu kutsal mı yapar?” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz:
http://antispiritualist.blogspot.com.tr/2015/04/seyh-ucmaz-murit-ucurur-peki-ya.html

Elbette bu tabloda en üzücü olan aşağıdaki ayetlerin uyarısını hiçe sayma ahlaksızlığının ve hainliğinin yapılması (ya da kendini ayetlerin muhatabı olmayacak kadar özel-seçilmiş addetme kibrine kapılınmış olması) ama buna rağmen bu kişinin kendine yüzbinlerce destekçi bulabilmesidir:

En'am Suresi 128 Gün olur şöyle diyerek onları huzurunda toplar: "Ey cinler/görünmez varlıklar topluluğu! Şu insanlara gerçekten çok ettiniz/insanların birçoğuna göz diktiniz. "Onların insanlardan olan DOSTLARI şöyle derler: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlanmıştı. Bizim için belirlediğin sürenin sonuna geldik." Buyurur ki: "Barınağınız ATEŞTİR. Dilediğim zamanlar hariç orada süreklisiniz." Senin Rabbin Hakîm'dir, Alîm'dir.

Açıkça gördüğümüz üzere, ayetlere göre bizlerin herhangi bir sebeple, cinlerden yararlanması cehennemlik bir harekettir. Hal böyleyken hem müslümanım deyip hem de Kuran'ın bu kadar net bir şekilde cehennemlik olarak nitelendirdiği bir eylemi yapan birisinin peşine takılmak ancak büyük bir kibrin ve gafletin eseri olabilir.

Sebe Suresi 40-41 Gün olur, onların hepsini bir yere toplar, sonra meleklere sorar: "Şunlar, sadece size mi kulluk/ibadet ediyorlardı?" Melekler derler ki: "Tespih ederiz seni! Bizim Velî'miz sendin, onlar değil. Doğrusu şu ki, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmekteydi."

İrtibat kurulan varlık melek yahut falanca peygamberin / kişinin ruhu vs. olarak kendini tanıtsa da (ki genelde öyle oluyor), Sebe Suresi bize bunun insanları yoldan çıkmaya davet eden şeytan cinlerin işi olduğu konusunda uyarır. Kuran’a göre İblis’in yolunu takip edenler “insan şeytanlar” ve “cin şeytanlar”dır.

Zuhruf Suresi 36-37 Kim Rahman'ın Zikri'ni (Mesajını) görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur. Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ hidayet üzere olduklarını sanırlar.

Allah’ın dini olan İslam’a karşı böyle büyük bir ihanet içinde olanların, münafıkça davranmasında, şeytani manipulasyon yapmasında, sahte delillerle masumları hapislerde süründürmesinde, sinsi bir yapılanma yoluyla devlete paralel bir yapı oluşturmasında, başkalarının hakkını yiyerek torpille makam ve güç kazanmasında, sivil halka ateş açmasında, terör eylemi düzenlemesinde şaşılacak hiçbir taraf yoktur.

Unutmayın, davete icabet etmeyeni,  doğru ile yanlışı Furkan'la ayıranı artık kimse kandıramaz. Kuran’ın da buyurduğu gibi:

Fatır Suresi 5 Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın ALLAH İLE ALDATMASIN.

Lokman Suresi 33 Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi ALLAH İLE ALDATMASIN!

Hadid Suresi 14 Onlara seslenirler: "Biz sizinle değil miydik?" Derler ki: "Evet, bizimleydiniz. Ancak siz kendinizi yaktınız, bekleyip durdunuz, şüphe ettiniz, hayal ve kuruntular/hurafeler/anlamını bilmeden okuyuşlar sizi aldattı; nihayet Allah'ın emri geldi. O yaman aldatıcı, sizi ALLAH İLE ALDATMASIN.

Selam, sevgi

6 yorum:

 1. Eline koluna aklina sağlık. Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 2. Eline saglik antispiritualist. Paylasmak istiyorum sakincasi yoksa.

  YanıtlaSil
 3. FETÖ mâbedi inşaatının temeline ilk harcı Misli-yok Bir Şûh-i Mümtaz hoca koymuştur [bkz: «Prof. Soysal: ‘CHP'nin en doğal iktidar ortağı MSP'dir’» (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Ortam gzt., Sahibi Kemal Bisalman, Haberlerden Sorumlu Müdür Yavuz Kösemen, Yıl 2 Sayı 396, 16 Ekim 1973 Salı, Dizgi - Baskı Ortam Matbaacılık, Ankara Baskısı Halkçı Matbaası İşletmesi, s.1].

  YanıtlaSil
 4. Sn.Rahşan ECEViT FETÖ'ye “Bozuk Düzen'in ürünü” diyebiliyor mu? Bu soruyu O'na tevcih edecek bir “Yandaş” veya “Havuz” medya yoktur.

  YanıtlaSil