8 Ocak 2013 Salı

Kuran’dan Dualar

Kur’an-ı Kerim’de hem Muhammed peygamberin,  hem diğer pek çok peygamberin, hem de özellikleri övülen ve cennet ehli olarak sunulan insanların ettiği pek çok dua mevcuttur.

Bu bağlamda bu hakkında hiçbir şüphe olmayan dualar varken Kur’an dışı kaynaklardan, peygambere atfedilen ama gerçekte öyle olup olmadığı % 100 kesin olmayan dualara başvurmak -hele ki Kuran'daki duaları görmezden gelirken- saçmadır. Elbette illa bunlara bağlı kalınacak diye bir kaide yok, kişi kendi dualarını da oluşturabilir, yahut başkalarının oluşturduğu dualardan da yararlanabilir ama Kuran ayetlerindeki dualar öyle güzel ki sizlerin de bundan yararlanması için birkaç örnek vermek istiyorum. Aşağıda vereceklerim dışında pek çok dua mevcut Kuran’da, bunları siz kendiniz de aratıp bulabilirsiniz:


Bakara Suresi’nde şu şekilde dua eden kulların müminler olduğu söyleniyor ve bunlar övülüyor:

"Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver! Ve bizi ateş azabından koru!" (Bakara 201)
Peygamberimizin Kur’an’dan gerçek sünnetine birkaç örnek. Allah hakkında tartışma olmayan ayetlerinde ona bu şekilde yakarmasını  buyuruyor:
"Rabbim! Beni, gireceğim yere doğruluk-dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk-dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir güç/kanıt ver." (İsra 80)
Peygamberimizden etmesi  istenen başka bir dua:
Ey mülkün/saltanatın Mâlik'i/sahibi olan Allahım! Sen mülkü/ saltanatı dilediğine verir, mülkü/ saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın. (Ali İmran 26-27)
Ashabı Kehf’in duası:
"Ey Rabbimiz, katından bir rahmet ver bize ve bizim için bir çıkış yolu lütfet işimize. (Kehf 10)

Hz. Musa’nın Kuran'dan gerçek sünnetine bir örnek:
Rabbim, göğsümü açıp genişlet; İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.
(TaHa 25-28)

Sabreden müminlerin duası:
"Ey Rabbimiz! Bağışla bizim günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı!" (Ali İmran 147)

Hz. İsa’nın havarilerinin duası:
Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz! (Ali İmran 53)
Sevgiler